Wat houdt het onderzoek in?

Ons onderzoek is erop gericht om de instrumenten die we de komende 4 jaar inzetten bij bedrijven die deelnemen aan Skills4Skills, te onderzoeken op hun effectiviteit. Daarbij worden we geholpen door onderzoeksbureau Panteia. 

Neemt je deel aan Skills4Skills? Dan zal Panteia je minimaal 1 keer per jaar benaderen om een interview af te nemen of een vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgen wij inzicht in de resultaten en kunnen wij onze instrumenten nog beter toepasbaar maken. Je krijgt direct feedback over het effect van de ingezette instrumenten in uw bedrijf. Zo hebben zowel jij als wij baat bij het onderzoek.  

De bijdrage en rol van onderzoeksbureau Panteia bij S4S

Skills4Skills is een samenwerkingsverband gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit maakt S4S een Expeditieregeling, waardoor onderzoek onderdeel is van het programma S4S. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia, een gerenommeerd en gecertificeerd onderzoeksbureau. Panteia vervult een onafhankelijke (objectieve) rol.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek dat Panteia uitvoert, heeft als doel om betere en doeltreffendere instrumenten en samenwerking te ontwikkelen die duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de MKB-maakindustrie bevorderen.

Verloop van het onderzoek
Stap 1: Intakegesprek met één van de regionale Skills4Skills partners
Stap 2: Invullen van een gestandaardiseerd intakeformulier
Stap 3: Panteia ontvangt een kopie van het intakeformulier
Stap 4: Panteia belt met het bedrijf voor een telefonisch startgesprek voor de 0-meting
Stap 5: De werkgever vult de werkgeversenquête in
Stap 6: De werkgever en werknemersvertegenwoordiging nemen deel aan afzonderlijke (groeps)gesprekken met Panteia
Stap 7: De werknemers van het bedrijf vullen de werknemersenquête in

Terugkoppeling en rapportage

  • Bedrijven ontvangen tussenrapportages van de 0-, 1- en 2-meting.
  • Bedrijven ontvangen de eindrapportage.
  • Bedrijven zien alleen de eigen ‘scores’ van de werknemersenquête. Deze zijn afgezet tegen de overall resultaten van alle 45 deelnemende bedrijven.
  • Tijdens bedrijfsgesprekken wordt teruggegrepen op eerdere onderzoeksuitkomsten van het bedrijf.

De onderzoekrapportages zijn volstrekt anoniem. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar een individueel bedrijf of naar een individuele werknemer.

Deelnemen

Wil jij de talenten in je bedrijf laten groeien?