Wat houdt het onderzoek in?

Ons onderzoek is erop gericht om de instrumenten die we de komende 4 jaar inzetten bij bedrijven die deelnemen aan Skills4Skills, te onderzoeken op hun effectiviteit. Daarbij worden we geholpen door onderzoeksbureau Panteia. 

Neemt je deel aan Skills4Skills? Dan zal Panteia je minimaal 1 keer per jaar benaderen om een interview af te nemen of een vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgen wij inzicht in de resultaten en kunnen wij onze instrumenten nog beter toepasbaar maken. Je krijgt direct feedback over het effect van de ingezette instrumenten in uw bedrijf. Zo hebben zowel jij als wij baat bij het onderzoek.  

Deelnemen

Wil jij de talenten in je bedrijf laten groeien?