Wat is jouw investering?

Wat is jouw investering? 

Door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is deelname aan Skills4Skills kosteloos. De enige bijdrage die we van je vragen is de tijd die je in de deelname steekt.  Het traject is niet vrijblijvend. Vanwege het onderzoek zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Zo verwachten we van je: 

  • de bereidheid om voor meerdere jaren aan Skills4Skills deel te nemen,  
  • meerdere instrumenten uit ons programma toe te passen, en  
  • mee te werken aan de jaarlijkse enquêtes/interviews ten behoeve van het onderzoek.  

Wil je gebruik maken van de instrumenten van Skills4Skills zonder aan het onderzoek deel te nemen? Dat kan, maar is niet in alle gevallen kosteloos. Mail naar info@skills4skills.nl voor meer informatie.  

Deelnemen

Wil jij de talenten in je bedrijf laten groeien?